Wykonawstwo robót realizujemy w następującym zakresie:

TECHNIKA GRZEWCZA

modernizacja i montaż instalacji c.o.
modernizacja i montaż kotłowni gazowych, olejowych oraz kotłowni na paliwo stałe
ogrzewanie hal przemysłowych i obiektów o dużej kubaturze gazowymi promiennikami podczerwieni
montaż kominów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych ze stali kwaso- i żaroodpornej
budowa sieci cieplnych

TECHNIKA SOLARNA

montaż instalacji solarnych
montaż płaskich i próżniowych kolektorów słonecznych, 
modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem techniki solarnej do podgrzewania wody

TECHNIKA SANITARNA

modernizacja i montaż instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
montaż przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
budowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz obiektów towarzyszących

TECHNIKA GAZOWA

modernizacja i montaż instalacji gazowych wewnętrznych
montaż przyłączy gazowych
budowa sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia oraz obiektów towarzyszących


Od początku działalności rozpoczętej w 1993 roku wykonaliśmy ponad 2.500 różnych realizacji
oraz sprzedaliśmy naszym klientom:

   17.300 grzejników centralnego ogrzewania,
   2.560 kotłów grzewczych,
   2.400 term gazowych,
   760 innych urządzeń grzewczych.