Poniżej zestawienie niektórych wydanych nam referencji:

     
       

Spółdzielnia Mieszkaniowa "POMERANIA" w Szczecinie

treść referencji:

Prace instalacyjne, termomodernizacyjne i ogólnobudowlane w budynkach mieszkalnych
należących do SM "POMERANIA".

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

treść referencji:

Prace w zakresie modernizacji i montażu instalacji c.o. , instalacji gazowej oraz instalacji
wodno-kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych należących do STBS. 

Wspólnota Mieszkaniowa AL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 24-24A-25 w Szczecinie

treść referencji:

Prace w zakresie modernizacji i montażu instalacji c.o. , instalacji gazowej oraz instalacji
wodno-kanalizacyjnej w budynkach mieszkalnych należących do Wspólnoty. 

Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Okręgowy w Szczecinie

treść referencji:

Prace w zakresie modernizacji instalacji c.o. oraz kotłowni gazowej o mocy 430 kW
w budynku Zarządu Okręgowego PCK w Szczecinie.

ZPHU "ASPROD" - Piekarnia w Kliniskach

treść referencji:

Prace w zakresie montażu instalacji gazowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji c.o.
oraz montażu kotłowni gazowej o mocy 54 kW w budynku biurowo-warsztatowym
piekarni ASPROD w Kliniskach.

Szczecińskie Zkłady Pralnicze

treść referencji:

Prace w zakresie modernizacji kotłowni parowej o mocy 1.570 kW wraz z instalacjami
towarzyszącymi na terenie Zakładów Pralniczych w Szczecinie.

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

treść referencji:

Prace w zakresie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych
należących do STBS w Szczecinie 

Szkoła Podstawowa nr 54 w Szczecinie

treść referencji:

Prace w zakresie modernizacji instalacji gazowej, instalacji ciepłej wody użytkowej
oraz montażu gazowego podgrzewacza wody o pojemności 190 litrów w budynku szkoły. 

Urząd Miejski w Szczecinie Wydział Edukacji Sportu i Turystyki

treść referencji:

Prace w zakresie modernizacji instalacji gazowej i instalacji ciepłej wody użytkowej
oraz montaż kotła gazowego o mocy 47 kW współpracującego z zasobnikiem ciepłej wody
o pojemności 300 litrów w budynku Przedszkola Publicznego nr 36 w Szczecinie.  

Zarząd Infrastruktury Komunalnej

treść referencji:

Prace w zakresie: montażu instalacji gazowej, montażu instalacji sanitarnych i instalacji c.o.
oraz montaż kotła gazowego w siedzibie Zarządu Infrastruktury Komunalnej w Szczecinie.